Brukerstøtte

Data Nova har interne ressurser eksklusivt dedikert til alle former for kundeoppfølging – fra prosjektstyring, utvikling, opplæring, installasjon, drift og brukerstøtte. Data Nova har ikke satt ut noe av supportvirksomheten til eksterne aktører, men gjennomfører denne operasjonen i tett kontakt med andre arbeidsgrupper i vår organisasjon.

Våre supportkonsulenter har mange års erfaring med å håndtere alle former for brukerstøttehenvendelser – fra grunnleggende brukerspørsmål eller programvareavvik til maskinvarestans og utfordringer i driftsmiljø.

Våre konsulenter sitter primært i Oslo, med erfarne team i våre partnerkontorer i India. Dette gir oss både en fordel ved at våre konsulenter følger arbeidstider i flere tidssoner og kan starte dagen tidlig, samtidig som geografisk spredning gir større trygghet med tanke på blant annet teknisk redundans i våre egne driftsmiljøer.

Supporttjenestene og åpningstidene tilbys i samsvar med det SLA-alternativet som blir inngått med en butikk eller kjede. Våre kanaler kan oppsummeres slik:

Brukerstøtte via telefon

Mange brukere ønsker å snakke med Data Novas konsulenter direkte via telefon. Vi er ikke avhengige av en ekstern telefonoperatør og bruker ingen automatiske tjenester, men tar i stedet innkommende samtaler selv – på en måte som gjør oss tilgjengelige og personlige for våre brukere.

Brukerstøtte via E-post

Et økende antall av våre brukere ønske å kontakte oss via E-post og digitale tjenester, som gir bedre sporbarhet og kommunikasjonshistorikk. Vår brukerstøtteavdelings tiltak for å tilgjengeliggjøre denne kommunikasjonsformen og implementere rutiner for rask behandling har gjort dette til et svært populært og effektivt alternativ for å få rask hjelp ved behov.

Brukerstøtte via fjernstyring

Ved behov kan Data Novas konsulenter koble seg opp til arbeidsstasjonene for å feilsøke eller løse utfordringer øyeblikkelig. Dette blir normalt gjort som en planlagt aktivitet eller i dialog med en bruker, for å raskt adressere situasjoner som kan korrigeres av teknisk personell.

On-site brukerstøtte

Data Novas konsulenter drar ofte ut til kunder for å gjennomføre planlagte aktiviteter, opplæring eller oppgraderinger av driftsmiljøet.

Brukerstøtte via tredjepart

Data Nova kan også tilby utflagging av deler av brukerstøtten gjennom en kvalifisert tredjepart.