Driftsoppgaver

Data Novas erfarne teknikere gjennomfører en rekke tjenester på vegne av våre brukere, slik at butikk- og kjededriften forenkles i en hektisk arbeidshverdag. Våre konsulenter er her for å gjøre det lettere for deres medarbeidere å gjøre sin viktigste jobb – å betjene sluttkundene.

Vi kan gjennomføre et stort spenn av skreddersydde driftsoppgaver, avhengig av virksomhetens eller bransjens særegne behov. Nøyaktig hva dette innebærer vil med andre ord variere fra ett driftsmiljø til et annet, men vi kan oppsummere våre tjenester på følgende måte:

Oppfølging av driftsmiljø

Data Novas konsulenter kan gjennom manuelle eller automatiserte tjenester gjennomføre oppfølging av arbeidsstasjoner, inkludert maskinvare og programvare. Data Nova har egne servere for drifting av sentraliserte tjenester hvor vi gjennomfører løpende oppfølging, og vi kan tilby tilsvarende oppfølging av eksterne sentrale og lokale driftsmiljøer.

Automatisering av rutineoppgaver

Data Nova har utviklet en rekke avanserte kontrollverktøy og databehandlingsprogrammer som gjør det enkelt å automatisere en rekke rutineoppgaver ved butikk- og kjededrift. Dette kan for eksempel være daglige bruksrapporter for å avdekke avvik eller endringer som beslutningstakere bør kjenne til.

Data- og filoverføring med automatisk avstemming

Data Novas løsninger er sømløst integrert med en rekke ulike tredjepartsprogrammer og eksterne tjenester. For å skape et stabilt og operativt driftsmiljø, kan data flyte sømløst mellom de ulike kontaktpunktene gjennom faste rutiner – med kontrollfunksjoner for å avdekke og rapportere om eventuelle avvik.