Installasjon

Data Nova tilbyr en rekke ulike alternativer for enkel utrulling og installasjon av våre løsninger til nye utsalgssteder og driftsmiljøer. Data Nova leverer både programvare og maskinvare som raskt kan monteres og benyttes uten mye egeninnsats. Med litt planlegging kan systemet pakkes ut av esken, settes sammen og tas i bruk innen få minutter.

Forhåndstilgang for klargjøring av produkter og oppsett

Data Nova tilbyr en helt unik tjeneste som gir nye brukere og utsalgssteder tidlig tilgang til sitt fremtidige forretningssystem over internett. Her kan man legge inn all informasjon om produkter, kampanjer, operatører og kunder på forkant, slik at brukerne bli kjent med systemet får de mottar det, noe som vil gjøre oppstarten svært behagelig ved installasjonstidspunktet.

Installasjon gjennomført på stedet av Data Novas tekniske konsulenter

Data Nova har erfarne kompetansepersoner som installerer driftsmiljøer raskt og med høy frekvens. Våre tekniske konsulenter er vant til å tilpasse seg ulike scenarier som kan oppstå ved overgangen mellom ulike systemer, og når man skal sette opp nye arbeidsstasjoner i nye omgivelser. Vi har også god erfaring med å jobbe tett med elektrikere, entreprenører og andre tredjeparter for å identifisere behov og utfordringer i forkant av en installasjon. I tillegg til å gjennomføre selve installasjonen, kan våre konsulenter også gi et innføringskurs i systemet og ha bakvakt i de første timene etter at driftsmiljøet blir operativt. Dette er en tjeneste som kan gjøre oppstarten stressfri, og som svært mange har satt pris på og hatt nytte av.

Fjerninstallasjon gjennomført av Data Novas konsulenter

Data Nova kan også bistå med teknisk assistanse over telefon eller fjernstyring, dersom dette er ønskelig eller praktisk. Vi har gode rutiner for å gjennomføre slike aktiviteter, og kan tilrettelegge for å gjøre dette utenfor normal arbeidstid – i både nye og eksisterende driftsmiljøer.

«Plug and play»-installasjon gjennomført av butikklederen

Vi har også god erfaring med at våre kunder selv ønsker å gjennomføre oppsett av systemet. Data Nova har i slike tilfeller forberedt utstyret og markert det for enkel montering, og tilbyr da en brukervennlig veiledning som viser hvordan monteringen av de ulike komponentene skal gjennomføres steg for steg. Veiledningen tilbys både i tekst og videoformat. Denne installasjonsmetoden krever noe mer teknisk kompetanse hos sluttbrukeren, men med god kunnskap og forberedelse kan dette være et lettvint og kostnadsbesparende alternativ.

Installasjon gjennomført på stedet av en godkjent tredjepart

I enkelte tilfeller kan Data Nova også gi opplæring og godkjenning til en kvalifisert tredjepart som kan gjennomføre installasjon, opplæring og brukerstøtte på Data Novas systemer. Dette er ikke noe vi normalt anbefaler, fordi det i mange tilfeller vil være både tids- og kostnadsbesparende og fjerne potensielle risikoelementer å heller benytte Data Novas kompetansepersoner for slike oppgaver – men vi har gode erfaringer med denne tilnærmingen i enkelte større prosjekter.