Kiosk og fast-food

Fast-food og kiosk har normalt stor kundepågang, som stille høye krav til effektivitet i salgssituasjonen. Window§hopping effektiviserer og forenkler salgsprosessen og gir brukeren godt grunnlag for driftsplanlegging. Stabilitet og brukervennlighet bidrar til raskere kundebehandling mens artikkel- og menystyring forenkler vedlikehold.

Funksjonalitet inkluderer:

  • Smartere bemanningsplanlegging gir reduserte kostander
  • Integrasjon mot elektroniske tjenester
  • Full støtte for meny- og ingredienshåndtering
  • Få kontroll over svinnet