Mobile løsninger

Data Nova leverer en rekke mobile løsninger for alle forretningsområder innen vare- og tjenestehandel. Våre løsninger er egenutviklet fra bunnen – tilpasset både spesiell maskinvare og standardprodukter som nettbrett og smarttelefoner.


Mobile arbeidsstasjoner

Data Nova har lang erfaring med å utvikle mobile løsninger for å håndtere administrative oppgaver, salgsaktiviteter og analyseverktøy. Vi tilbyr mobile salgsterminaler som kan benyttes som fullverdige utsalgssteder med periferiutstyr for bankbetaling og kvitteringsutskrifter. Løsningen er tilpasset både for mobil- og nettbasert bruk, og forretningsystemet integrerer en rekke ulike tjenester for å møte ulike systembehov i et fleksibelt driftsmiljø. Data Nova har lang erfaring med å tilby mobile salgspunkter, selvbetjeningspunkter og PDA-løsninger. I tillegg kan løsningene benyttes i kombinasjon med mobilbetaling og mobilapplikasjoner om dette er ønskelig.

Håndterminaler

Data Nova har utviklet flere applikasjoner for administrasjon og butikkdrift som kan benyttes på flere typer PDA- og CPT-terminaler. Dette er robuste og gode maskinvareløsninger for hyppig bruk av mange operatører. Det er mange ulike arbeidsoppgaver som kan håndteres av disse løsningene, og vi kan skreddersy både maskinvare og programvare etter kundens behov.

Mobilapplikasjoner

Våre mobilapplikasjoner utvikles både for iPhone og Android, med mulighet for å tilpasse både grafisk utseende og funksjonalitet tilrettelagt de enkelte forretningsbehov. Slike mobile løsninger kan være rettet mot sluttbrukere for vareoppslag, kampanjeoversikter og betaling, eller mot butikkmedarbeidere som kan benytte dem i kombinasjon med bankterminal og kvitteringskriver som kommuniserer via Bluetooth. Ledelsen kan også benytte våre applikasjoner for administrative oppgaver og rapporteringsbehov.