Data Nova gjør en rekke ting for å bidra til å holde både brukere og kunder trygge. Les mer om vår dugnad mot koronaviruset.

Museum og severdighet

Data Nova er en markedsledende leverandør av styringssystemer for kulturinstitusjoner. Window§hopping gir en komplett og moderne håndtering av alle ledd i driften.

Data Nova leverer billett- og adgangssystemer integrert med regnskap og medlemsløsninger.

  • En løsning for billetter, souvenirer og servering
  • Effektive adgangskontroll- og bookingløsninger
  • Opprett venneforening og bygg lojalitet
  • Oversiktlig rapportering av omsetning og besøksstatistikk
  • Integrasjon mot regnskap

 

Butikkvirksomhet

En løsning som dekker alle krav i bl.a. kasseloven og GDPR

Data Nova tilbyr en komplett salgsløsning som ivaretar myndighetenes retningslinjer og lovverk. Våre erfarne konsulenter bistår både store og små virksomheter med å vurdere tiltak i henhold til disse kravene, slik at det blir enkelt for våre kunder og samarbeidspartnere å operere i tråd med de regler som er satt.

Enkle rutiner for varebestilling og varemottak

Data Nova tilbyr egen bestillingsmodul med muligheten til å foreta et varemottak som automatisk oppdaterer varelageret. Varebestilling kan gjøres manuelt eller basert på automatiske rutiner, med minimumslager eller basert i påfyll av solgte varer. Bestillingsforslag kan lages både via salgspunkt og i administrasjonsløsningen, med ulike kontrollmekanismer enten i butikk eller hovedkontor –  avhengig av hva som er ønskelig i den enkelte virksomhet. Bestillinger kan sendes til en hovedleverandør eller fordeles på ulike leverandører eller lagre. Ved varemottak kan bestillingen enkelt hentes opp for avstemming, eller varene kan sjekkes rett inn i systemet.

Én løsning for alle formål

Data Novas butikkløsning omfatter alle moduler som trengs for å ivareta verdikjeden i en butikk – fra bestilling og varelager, til planlegging av kampanjer og priser, til salg, rapportering og regnskap. Løsningen tilbyr integrasjoner til alle de største lager- og regnskapssystemene, dersom det er ønskelig å videreføre disse –  slik at salgsløsningen fungerer sømløst med andre avdelinger.

Enkelt vedlikehold

All informasjon i systemet kan oppdateres med noen få tastetrykk, slik at nye produkter kan opprettes, priser kan endres, og kampanjer kan iverksettes –  uten at dette krever vesentlig tid eller kompetanse. Alle endringer blir automatisk aktivisert, eller kan planlegges for et fremtidig tidspunkt.

Ubegrenset antall butikkmedarbeidere

Data Novas løsning tilbyr muligheten for å opprette et ubegrenset antall brukere i systemet, slik at flere medarbeidere kan benytte salgspunktet samtidig. Dermed er det enkelt å ivareta full sporbarhet i systemet, uavhengig av hvor mange deltidsansatte som benytter løsningen.

Gavekort

Systemet produserer og håndterer gavekort med strekkode. Gavekortet kan benyttes flere ganger dersom ikke kunde bruker opp hele saldoen.

Tilgodelapp

Systemet utsteder tilgodelapper ved retur. Dette fungerer på samme måte som gavekort dersom ikke hele tilgodelappen benyttes.

Kunde må kunne ta ut kontanter med Norske bankkort ved varekjøp, men ikke kredittkort

Det er støtte for uttak av kontanter i systemet.

Mobile betalingsmidler

Data Nova har en fullintegrert løsning med Vipps for rask og kontaktfri betaling.

Overføring av varelager mellom ulike butikker

Dersom varer flyttes mellom ulike butikker kan man foreta en internoverføring. Lageret blir da oppdatert i de aktuelle butikkene.

Mulighet til å se de andre butikkene i stiftelsen sin varebeholdning og rapporter

Man kan se varebeholdning samt rapporter og salgstall på tvers av alle butikker.

Avstemmingsprosedyre mot regnskap, varelager regnskap skal alltid stemme overens med varelager butikk. Hvordan henger butikksystemet til DataNova sammen med regnskap? Varekjøp remittering, åpne poster leverandører.

Her finnes det flere muligheter som vi vil diskutere nærmere med dere på mandag.

Varetelling med strekkode

Data Nova har varetellingsmodul hvor telling med strekkode er mulig.

Varetelling med CPT (skanner med nedlastet varesortiment)

Varetellingsmodulen kan benyttes sammen med CPT skanner som oppdateres med strekkoder fra systemet i forkant av telling. Når varetellingen er utført føres varenummer og antall tilbake til systemet og varelager oppdateres.

Må håndtere et stort varesortiment

Data Nova har ingen begrensninger når det kommer til størrelse på varesortiment.

Strekkoder. Kan en vare ha flere strekkoder? Kan de ulike butikkene bruke samme strekkode (Maritimt og NF f.eks.)

Systemet håndterer flere strekkoder på samme vare.

Mulighet for å leie flere kasser ved arrangementer

Vi har mulighet for utleie av ekstra utstyr ved arrangementer, eventuelt tilby en portabel løsning som kan hentes frem ved behov.

Beregning av avanse

Data Nova tilbyr et rikt utvalg av rapporter og KPIer som er verdifulle i forhold til økonomistyring.

Lønnsomhetsvurdering

Systemet generer rapporter med ulike nøkkel fra ønskede perioder som kan benyttes til økonomistyring.

Venneforeningsløsning, salg av medlemskap fra butikk, hvordan sikrer vi at Venneforeningen får oppgjør?

Her tar vi en gjennomgang på mandag så vi er sikre på vi forstår deres behov.

Manual som samsvarer med systemet

Vi tilbyr komplett brukermanual for systemet. I tillegg har vi videomanualer for enkelte deler av systemet.

Opplæringsmuligheter

Data Nova tilbyr opplæring av erfarne konsulenter på lokasjon eller fjernstyrt.

Ulike grader for brukertilgang

Det er muligheter for å definere ulike rettighetsnivåer i systemet fra bruker til administrator.

Sette betaling på vent for å kunne betjene en annen kunde

Systemet støtter parkering av salg slik at man betjene en annen kunde i mellomtiden.

Regner med at systemet har en del standard rapporter, vil gjerne ha en oversikt over dette.

Løsningen har et rikt utvalg av rapporter, her vil vise dere konkrete eksempler på mandag.

Salgsrapporter for enkel sammenligning over år, og de ulike salgsstedene.

Data Nova tilbyr et bredt spekter av ulike rapporter. Her man sammenligne på årsbasis og helt ned til timenivå. Man kan også se statistikk på tvers av grupper og varer.

Rapporter over varelager levert fra ulike leverandører (se hvilke varer vi har inne fra konkrete leverandører)

Man kan enkelt ta ut rapport som viser hvor mye varer man har på lager fra ulike leverandører. Dette kan også gjøres på varekategori, varegruppe og varenivå.

Rapport med salg pr time

Rapport med salg pr time er fult mulig. Her det også mulighet til å definere flere intervaller.

Tilpassing av skjerm bilde til salgssted

Det er fullt mulig å redigere salgsbildet per utsalgssted. Dette utfører man på enkel måte i systemet.

Automatisk skuff åpner

Kasseskuffen åpner seg automatisk ved kontantsalg og oppdaterer kassejournalen ved åpning i henhold til kassaloven.

Finne eldre kvitteringer for å se historikk

Alle salg og skuffåpninger vil til enhver tid være tilgjengelig for oppslag.

Systemet må jobbe raskt

Systemet jobber raskt og blir ikke påvirket av stor pågang eller mange brukere pålogget samtidig.

Kunne brukes selv om nettet er falt ut

Dersom nettet faller ut fortsetter systemet som normalt. Straks nettilgangen er tilbake blir systemet oppdatert. Med denne sikkerhetsfunksjonen mister man ingen data dersom nettet faller ut.

Restaurant/Kafe

Det bør være mulig å selge fra både disk og fra bordene (bordsalg)

Salg over disk og bordsalg er mulig. Data Nova har støttet for bordkart med utskrift til kjøkkenprinter ved behov.

Alkoholavstemming og innrapportering til Oslo kommune

Her tar vi en prat på mandag for å se nærmere på behovene.

Sette betaling på vent

Systemet støtter parkering av salg slik at man betjene en annen kunde i mellomtiden.

Utleie av lokaler

Fakturering av utleie av lokaler, forskudd, depositum etterskuddsfakturering. Gjelder alle arenaer.

Det er støtte for fakturering direkte fra systemet med mulighet for forskudd, depositum og etterskuddsfaktura.

Arrangementsutleie

Det er også mulighet for å legge opp til utleie i løsningen.

Temporære utsalgssteder

Salg av varer og næringsmidler fra boder skal skje over butikksystemet. Enkel registrering av salget på grunn av kø og stor trykk. Må tilfredsstille kassaloven.

Data Nova tilbyr et bredt spekter av ulike løsninger. Her har vi muligheten til å tilby en løsning som for rask og enkel betjening av kunder som tilfredsstiller dagens lovverk.

Rideskolen selger kurs, forskuddsfakturering eller etterskudd.

Systemet håndterer fakturering både på forskudd og etterskuddsvis.

Ulike betalingsløsninger

Må kunne bruke VippsGo, AliPay, bankterminal, norske penger, (vi tar ikke utenlandsk valuta for veksling)

Data Nova støtter AliPay, bankterminal og norsk valuta. Vi har per i dag ikke støtte vi for VippsGo, men en fullintegrert løsning med Vipps.

Dagsoppgjør på utsalgsstedet

Enkle avstemminger av dagsoppgjør i butikk, kafe og restaurant. Kan det skje automatisk?

Dagsoppgjør samt avstemming av betalingsterminal utføres enkel av brukeren. Her telles kassen daglig slik at eventuell kassedifferanse oppdages raskt.

Hvordan løses det?

Før man kan ta kassen i bruk for dagen må inngående balanse legges inn. Kassen telles på nytt ved dagsoppgjør og innskudd til nattsafe blir registrert i oppgjøret. Omsetningen fra betalingsterminal blir hentet automatisk hentet inn i systemet. Når systemet avdekker at det er feil i oppgjøret får man tilbud om å telle på nytt.

Feil i oppgjør, blir det avist på vei inn til Visma?

Dette vil demonstreres nærmere på mandag.

Innkasso/innfordring

Kreditfakturering. Er det mulig å fakturere fra butikksystemet eller må det faktureres fra regnskap? Dersom det er fra butikksystemet må det finnes en eller annen overførsel slik at en får frem inntekter og åpne poster i regnskap.

Data Nova tilbyr egen fakturamodul som gjør det mulig å fakturere direkte fra systemet. Fakturaene blir eksportert til regnskapssystemet slik at man kan administrere reskontro. Det er en toveis kommunikasjon mellom Data Nova og regnskap slik at faktura blir registrert som betalt i systemet.

Hva med inkasso. Er oversikten over ikke innbetalte fordringer i regnskap eller i butikksystemet?

Her er begge alternativene mulig siden systemene oppdaterer hverandre.

Oppgjør og regnskap

Automatisk avstemming mot regnskap. Kassaoppgjør oversendes automatisk

Kasseoppgjøret oversendes automatisk med ønsket intervall for import til regnskap.

Avstemming mot kortinnløsnings selskapet Elavon, kontanter/Loomis, Vipps, PayPal, AliPay, bank mv.

Oppgjøret gir en detaljert oversikt over kortinnløsere samt innskudd av kontanter.

Oppdatering i regnskap må kunne gå automatisk

Data Nova støtter automatisk overføring av dagsoppgjør og regnskap.

Regnskap ønsker at det går mest mulig automatikk i oppgjøret slik at en slipper papirbasert avstemming

Oppgjøret fra systemet er digitalt og det er ikke behov for utfylling på papir.

Teknisk plattform

Hva må kjøpes inn av tilleggsutstyr

Data Nova har et stort utvalg av samarbeidspartnere og kan levere ønsket tilleggsutsyr. Behovene vil vi se nærmere på mandag.

Hva behøves av ny programvare på kassene

Vi leverer all nødvendig programvare på kassene slik at systemet er klart til bruk etter installasjon.

Implementering

Hvem gjør hva? Hvordan kan vi minimere arbeidsbelastningen med overgangen

Dersom eksisterende vareregister skal videreføres kan vi foreta en import av dataene. Dette eksporteres fra nåværende system og legges inn i nytt system.

Support

Norsk support alle dager mellom kl. 08:00 og 20:00

Data Nova tilbyr norsk support alle dager mellom kl.08:00 og 22:00.

Brukergruppe

Innspill og nye ideer til løsninger gagner ofte flere kunder og vi er avhengig av tilbakemeldinger for å kunne utvikle oss. Vi lytter alltid til våre kunder og ønsker et tett samarbeid.

Pris

Detaljert prisoversikt med hva som er inkludert og eventuelle nødvendige tillegg.

Her vil vi komme med forslag i etterkant av møtet, samt ulike modeller vil diskuteres hos oss.

Installasjon

Data Nova foretar nødvendig installasjon og testing av utsyr med våre erfarne teknikere.

Drift

Vi drifter løsningen som er levert av oss med tilhørende maskin og programvare. Modell og hvordan dere ønsker det diskuteres nærmere.

Support / SLA

Ulike SLA nivåer vil bli presentert i møtet.