Opplæring

Data Nova tilbyr en rekke læringsressurser og tjenester for opplæring og kompetanseheving av alle typer systembrukere.

Løsninger som er lette å lære

Både adminstrasjonsprogrammet og salgsverktøyet er utviklet for å være brukervennlig og selvforklarende, samtidig som dette er svært funksjonalitetsrike programmer som kan tas i bruk på mange ulike måter. Vår erfaring er at uansett oppsett og driftsmiljø vil nye brukere forstå kjernefunksjonene og være operative innen et par minutter – og det er vi veldig stolte av.

Integrert hjelpetekst

Fra alle skjermbilder i programmene, kan brukere åpne et hjelpevindu som henter frem brukerveiledning fra en nettbasert wiki. Dette gir øyeblikkelig tilgang til relevant, kontekstbasert informasjon – akkurat når man trenger det.

Automatisk feilsøking

Vi har utviklet et innovativt verktøy som overvåker alle nøkkelfunksjoner ved arbeidsstasjonene, og informerer enten brukeren eller Data Novas brukerstøtteavdeling dersom det skulle oppstå en kritisk situasjon eller mulig avvik. Dette reduserer behovet for å ha detaljerte og tekniske kunnskaper, fordi driftsmiljøet i stor grad betjener seg selv.

E-læring

Data Nova tilbyr også nettkurs og videoklipp som gjennomgår funksjonalitet og nyttig informasjon for vedlikehold, feilsøking og håndtering av periferiutstyr og andre viktige sider av driftsmiljøet. Disse videobaserte opplæringsresursene er tilgjengelige både gjennom lokale driftsverktøy på arbeidsstasjonen, og via Data Novas kundeportal.

Kundebehandling via telefon, E-post og chat

Data Nova tilbyr både brukerstøtte og opplæring daglig til mange hundre brukere som kontakter oss via våre kontaktpunkter. Vi har som målsetning å være et «single point of contact» (SPOC) for alle våre kunder, slik at de kan kontakte oss for hjelp både med maskinvare- og programvarerelaterte spørsmål. De fleste saker håndterer vi internt på huset, men enkelte oppgaver håndteres best av en samarbeidende tredjepart. Vi tilbyr også skreddersydde kurs via telefon og fjernstyring, noe som er svært populært blant annet i varetellingssesongen.

Innføringskurs og bakvakt ved oppstart på stedet

Data Novas erfarne konsulenter kan gjennomføre opplæring av medarbeidere i butikken ved installasjonstidspunktet, samt bli værende på stedet i de første timene etter oppstart slik at alle kan få en stressfri og behagelig innføring i det nye systemet. Dette er en tjeneste som ofte blir brukt og er høyt verdsatt av våre kunder.

Skreddersydde kurs

Data Nova kan tilby skreddersydde kurs og workshops via telefon, fjernstyring, ved våre lokaler eller hos kunden. Slike kursopplegg kan forberedes for å gjennomgå spesifikke funksjoner eller spesielle behov rettet mot den enkelte kunde eller bruker – og gjennom slike eksklusive kurs og workshops, kan vi gå mer i dybden på gjennomganger som er særlig relevante i kursdeltakernes hverdag.

Regionale workshops

En kostnadseffektiv måte å holde butikkledere og medarbeidere oppdaterte på de nyeste funksjonene og arbeidsrutinene i en kjede, kan være å arrangere regionale workshops der brukere i ulike distrikter deltar på samlinger der Data Novas kursholdere og konsulenter deltar og gjennomfører tilpassede opplæringsaktiviteter.

Egne opplæringslokaler

Data Nova har flotte fasiliteter for opplæringsformål. Vi har luftige og innbydende møtelokaler, med sentral plassering i Oslo og kort vei til kollektivtrafikk. Data Nova har både storskjermer og smartboards i flere møterom som huser opptil tyve deltakere, og alle kan få praktisk øving ved våre tilrettelagte testanlegg. Våre kurs inkluderer også bevertning og lunsj, og vi stiller med både kursholdere og materiell.

Sertifisering av eksterne aktører

I enkelte tilfeller kan Data Nova gi opplæring og godkjenning til en kvalifisert tredjepart som kan gjennomføre installasjon, opplæring og brukerstøtte på Data Novas systemer. Dette er kun noe vi anbefaler unntaksvis, men som vi har god erfaring med i spesielle prosjektleveranser.