Prosjektstyring

Data Nova har et stort apparat med ressurspersoner innen alle virksomhetsområder ved Oslo-kontoret, hos tjenesteleverandørene i Data Nova India Pvt. Ltd., og gjennom tilknyttede tredjeparter. Til sammen har vi godt over 100 personer som jobber med Data Novas løsninger og kunder, med svært høy kompetanse og erfaring innen bransje, løsninger og teknologi.

Vi har en stor gruppe med seniorkonsulenter både i Norge og India som har minst 10-15 års erfaring og fartstid med våre produkter og leveranser, og har vært instrumentelle i mange av våre vellykkede storleveranser. Dette gir en stor styrke gjennom kontinuitet på kunnskap og gjennomføring. Samtidig tilfører vi jevnlig nye ressurser til organisasjonen for å få friske tilskudd av ny kompetanse for kreativ problemløsning og nye perspektiver.

Data Nova har eksperter innen alle områder som er nødvendige for å oppfylle de ulike rollene som er nødvendige i en leveranse av denne størrelsen. Vår in-house kompetanse er spredt mellom ulike arbeidsgrupper som er ansvarlige for forskjellige oppgaver i Data Novas daglige drift. Alle arbeidsgrupper er representert ved vårt Oslo-kontor, hvor de er primært fokusert på kundekontakt, administrative oppgaver, samt prosjekt- og produktstyring.

Vi har god erfaring med å benytte flytende team-strukturer, som tillater oss å skifte involverte personer i forhold til deres ekspertise og erfaringsnivå innenfor ulike stadier og områder av leveransen. For denne konkrete leveransen, vil vi benytte en kombinasjon av ekspertise bestående av følgende roller:

Prosjektkoordinator

En person vil være hovedkontakt for kunden, og sørge for at vi alltid er lett tilgjengelig for oppfølging og avklaring gjennom ett kontaktpunkt. Vår prosjektkoordinator vil være ansvarlig for at alle interne kompetansepersoner som er involvert i prosjektet og leveransen holdes informert og oppdatert, mens denne fordelingen samtidig gir de øvrige gruppemedlemmene anledning til å fokusere på sine respektive oppgaver og tidsfrister uten å være en del av den daglige kommunikasjonen.

Produktkoordinator

Produktkoordinatoren har ansvar for oversyn og sørger for at alle potensielle risikoer og konfliktområder blir evaluert og håndtert på et overordnet plan. Samtidig er denne personen tilgjengelig for å komme med løsningsforslag og delta i tekniske diskusjoner for å finne kreative og effektive løsningsforslag som både ivaretar de konkrete kundebehovene og langsiktige driftshensyn.

Utviklingsansvarlig

Denne personen vil lede kommunikasjonen med tekniske kompetansepersoner, og gi veiledning, avklaringer og løsningsforslag som støtter både utviklere og andre involverte roller. Den utviklingsansvarlige har både lang fartstid og erfaring fra tilsvarende prosjekter, og vet hvordan å best gå frem for å imøtekomme ulike behov, tidsfrister og eventuelle utfordringer som må tas hensyn til. Vå sørger for å rullere på gruppesammensetninger for å tilføre nye ideer og perspektiver som vil komme både prosjektet og kompetansepersonene til gode.

Administrasjon

Ledelsen er aktivt involvert i alle større prosjekter, og følger jevnlig opp for å evaluere både gjennomføring og praktiske forhold ved prosjektet.

Test- , support- og teknisk kompetanse

Ressurspersoner fra andre avdelinger i virksomheten vil jevnlig bli konsultert for å hente kompetanse fra ulike leveranser og driftsmiljøer, som kan gi verdifull innsikt basert på erfaring og ulike operasjonelle perspektiver.