Sosialt ansvar

Som en ledende programvareutvikler, er vi i Data Nova bevisste på vår rolle og påvirkningskraft både i det norske og internasjonale næringsliv. Derfor har vi flere lagt en bevisst strategi for å utøve vårt samfunnsansvar og jobbe mot flere langsiktige og ambisiøse mål. Denne strategien hjelper oss også å reflektere våre verdier gjennom alle våre virksomhetsområder, og å prioritere tiltak som kan fremme våre målsetninger som en ansvarlig aktør og bedriftsfilantrop nasjonalt og internasjonalt.

Data Nova er en teknologibedrift som fokuserer på å utvikle løsninger som fremmer lønnsomme, bærekraftige og ansvarlige aktører innen handels- og servicenæring.Vi skal være en foregangsbedrift, både teknologisk og verdimessig. Gjennom våre produkter og tjenester skal vi skape teknologisk trygghet og støtte oppunder og motivere til egne tiltak.

Arbeidsmiljø

Data Nova har helt siden oppstarten vært en foregangsbedrift med stor vekt på mangfold og gode karriereutviklingsmuligheter, med et kreativt arbeidsmiljø der alle skal finne sin plass og føle seg som en del av laget.

Våre arbeidsprosesser, kunnskaps- og kompetansedeling innebærer tett samarbeid mellom Oslo-kontoret, og våre søsterselskaper i India. For å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, der både våre norske og indiske kolleger føler seg godt ivaretatt, arrangerer vi sosiale arrangementer på jobb og fritid og fører en imøtekommende språkpolitikk.

Bedriften har en uformell og dynamisk arbeidsstil, der alle medarbeidere får tilpassede arbeidsoppgaver til sine ferdigheter og interesser, samt karrieremuligheter i samsvar med sine ambisjoner.

Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø, helse og velvære i våre medarbeideres hverdag.

Bedriften sponser en lunsjordning med variert et tilbud på sunne matvarer, fersk frukt, kaffe og te. Vi stiller også med utstyr for flere utendørsaktiviteter til rådighet, som bordtennis og badminton.

I tillegg tilbyr vi reise-, ulykkes- og behandlingsforsikring, finansiell og juridisk rådgivning, samt finansielle tjenester gjennom bedriftens bankforbindelser til våre ansatte.

Miljø og bærekraft

Data Nova legger vekt til å opprettholde bedriftens grønne fotavtrykk, både gjennom våre interne aktiviteter og gjennom produksjon tilknyttet våre produkter og tjenester.

Bedriften har egne el-biler, som benyttes for lokale oppdrag.

Med hensyn til globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og som et ledd i å svekke koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, stiller vi tydelige krav til egne leveranser og våre underleverandører. Vi har et langt og godt samarbeid med nøye utvalgte partnere i blant annet India, Taiwan og Kina, som har dokumentert kvaliteten på sine miljø- og arbeidsmessige forhold gjennom, blant annet, CE-merket.

Bedriftsintegritet

Data Nova jobber tett med myndigheter i flere land for å sikre at våre produkter og tjenester er utviklet i henhold til lover og forskrifter i alle våre markeder. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, hvitvasking, bedrageri eller andre etisk kritikkverdige forhold. Våre løsninger er utviklet med hensyn til både lover og anbefalinger fra blant andre Skatteetaten og Datatilsynet.

Vi har svært stort fokus på behandling og sikring av personopplysninger og økonomiske data, og har implementert kontrollrutiner for å sørge for dataintegritet i alle ledd. Vi har gjennomført ISO-sertifiseringer av våre viktigste arbeidsprosesser for å sikre at våre rutiner er av ypperste kvalitet i henhold til internasjonale standarder.

Bedriftsfilantropi

Data Nova legger vekt på sin filantropiske rolle for å sikre menneskerettigheter og verdige liv og likestilling internasjonalt. Vi har i mange år støttet ulike humanitære organisasjoner, blant annet SOS Barnebyer, Luftambulansen og Kirkens Nødhjelp.