Teknisk service

Data Nova tilbyr både programvare- og maskinvaresupport. Vi er en totalleverandør med nøye utvalgte maskinvareleverandører og gode rutiner for drift og vedlikehold av utstyr. Vi er en SPOC (single point of contact) for mange av våre brukere, og har gjennom en årrekke utarbeidet mange svært gode rutiner for håndtering av maskinvaren som benyttes i kombinasjon med våre forretningsløsninger.

Data Novas on site-tilbud

Data Novas konsulenter er ofte ute på eksterne oppdrag, og reiser mellom butikker for å gjennomføre opplæring, installasjon og generelle oppfølgingsaktiviteter. Våre konsulenter har lang erfaring med å gjennomføre slike oppdrag, og får gode skussmål fra butikkmedarbeidere. Dersom avstanden tillater det, vil vi ofte reise ut samme dag for å gjennomføre nødvendige aktiviteter, og vi har kort "turn-around time" for å iverksette tidskritiske aktiviteter.

Data Novas komponenter er enkle å feilsøke og skifte ut, slik at håndtering på stedet kan skje raskt og effektivt. Vår målsetning er at butikken skal være operativ så raskt som mulig, og vi vil derfor gjøre vurderinger allerede i forkant av et besøk for å forsikre oss om at besøket vil være vellykket.

Data Novas innbyttepool

Vi tilbyr flere SLA-alternativer med såkalt teknisk service og innbytteavtale. Denne tjenesten innebærer at kunden har anledning til å be om en erstatningskomponent for en svært rimelig pris – uavhengig av hva som var årsak til feilen. Dette gir trygghet til butikkene, fordi de raskt kan være operative dersom de skulle oppleve innbrudd, brann, strømfeil eller annet som påvirker utstyret de har fått gjennom Data Nova. Vi har gode rutiner for rask betjening og utsending – enten via postgang, budtjenester eller ved at egne konsulenter rykker ut til butikkene – og lagerfører et tilstrekkelig antall enheter av våre standardkomponenter for å ta høyde for uforutsette hendelser på vegne av våre kunder.

Data Novas proaktive overvåkingsrutiner

Data Nova har utviklet et omfattende og elegant overvåkingssystem som kjører i bakgrunnen på alle arbeidsstasjoner fra Data Nova. Denne løsningen jobber dedikert for å automatisere teknisk systemdiagnostikk og en rekke andre oppgaver som har positiv effekt på driftsmiljøet. Dette verktøyet identifiserer og forsøker å korrigere eventuelle avvik umiddelbart, og samler nødvendige systemrapporter som det automatisk sender inn til Data Novas brukerstøtteavdeling dersom dette er nødvendig. Verktøyet er en viktig del av vårt arbeid for å sikre et stabilt og godt driftsmiljø, og blir kontinuerlig brukt og videreutviklet for å omfatte stadig nye scenarier.