Window§hopping Analytics

Data Novas rapportverktøy gir mange muligheter til å hente ut informasjon raskt og enkelt, samt å eksportere og viderebehandle manuelt eller gjennom eksterne systemer etter behov. Den består både av et nettbasert verktøy som er tilpasset både for PC og mobil, og som sømløst integrerte rapporter direkte i administrasjonsverktøyet.


  • Standardrapporter på butikk- og kjedenivå
  • Tilpassede rapporter
  • Drill-down, pivot og andre avanserte analyseverktøy
  • Automatisk rapportutsending via E-post