Window§hopping API

Data Nova har utviklet et omfattende og veldokumentert API som kan benyttes for å eksportere og importere informasjon på en trygg måte til og fra forretningssystemet. Dette API'et kan gjøres tilgjengelig for en tredjepart på oppfordring fra våre brukere.

Her er de viktigste opplysningene om vårt API:

  • Data Nova oppretter en API-tilgang som kunden kan benytte for å hente ut eller føre inn nødvendig informasjon – inkludert varer, kunder, salg, lagerbeholdning, fakturaer, med mer.
  • Kunden vil være i kontroll over når og hvordan informasjon den ønsker å hente ut informasjon.
  • API'et er basert på et SOA-konsept som er plattformuavhengig og kan benyttes i alle typer programvare.
  • Alle dataoverføringer via API'et loggføres og gjennomføres på en sikker måte med krypteringsnøkler og sesjonsautorisering.
  • Informasjon kan overføres til tredjepartsapplikasjoner som JSON eller XML etter behov.

Filintegrasjoner er fordelaktige ved store datamengder, og Data Nova kan tilby skalerte implementeringer etter behov. Data Nova kan også assistere med prosjektstyring og utvikling i slike integrasjonsprosjekter, da våre konsulenter har lang og god erfaring med å gjennomføre slike oppgaver i en rekke ulike driftsmiljøer.

Kontakt oss for å få tilgang til API'et.